Demonstratie-

project Hybride

warmtepompen

in de gebouwde omgeving

Om de toepasbaarheid, prestaties, besparingen en het comfort van de hybride warmtepomp goed in beeld te brengen, wordt de werking van 200 hybride warmtepompen in woningen gevolgd. De installaties worden minimaal 1 stookseizoen gevolgd en de hieruit voortkomende data worden vastgelegd en geïnterpreteerd.

Dit project is een initiatief van de vereniging voor Duurzame Warmte, Techniek Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Tevens nemen de universiteiten van Utrecht en Twente deel aan het project.

Informatie

Doel van het project

De hybride warmtepomp is een relevante techniek om tot een versnelde CO2-reductie te komen in de gebouwde omgeving. Dit project heeft als doel op een transparante manier de energieprestatie van hybride warmtepompen in verschillende situaties te meten. Bij het demonstratieproject worden er 200 hybride warmtepompen in combinatie met een HR-ketel in voor de woningbouw representatieve praktijksituaties gemonitord.

Door middel van gericht en nauwkeurig monitoren van deze praktijksituaties kunnen de technische energetische prestaties van de hybride warmtepomp worden gevalideerd waarbij de prestaties (energetisch, financieel en CO2-reductie) worden vastgelegd.

Om een representatief beeld te krijgen nemen er verschillende typen woningen deel aan dit project.

Waarom een hybride warmtepomp?

Er gebeurt veel op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie. Aandacht voor het milieu en verduurzaming is steeds belangrijker. Welke toekomst gaan we tegemoet en hoe krijgen we het gasverbruik naar beneden? Het kabinet heeft aangekondigd dat vanaf 2026 bij vervanging van een cv-ketel moet worden overgestapt op een duurzaam alternatief. De hybride warmtepomp is bij uitstek geschikt hiervoor.

Met een hybride warmtepomp verwarmt u uw woning duurzaam met minder gas. Het is een flinke stap richting vol-elektrisch. De CO2-uitstoot voor verwarming en warm water daalt met zo’n 20 procent en het aardgasverbruik wel tot 80 procent. Een hybride warmtepomp is in veel woningtypen toepasbaar en vergt geen grote aanpassingen aan de woonsituatie.
Bovendien krijgt u een aantrekkelijke subsidie op de aanschaf van een hybride warmtepomp.

Hoe is het nou om een hybride installatie te hebben? Een aantal deelnemers van dit project vertellen hierover:

https://youtu.be/nGS_A_Z9fvM

De resultaten tot nu toe: forse besparingen op gasverbruik en energiekosten

In dit demonstratieproject worden hybride installaties in circa 200 woningen, die qua bouwjaar en type uiteenlopen, gedurende minimaal één stookseizoen gemonitord. Op dit moment zijn de resultaten van 120 woningen met toestellen van diverse merken geanalyseerd. Daarmee hebben we voldoende data verzameld om de eerste conclusies te trekken. Uitgebreide metingen tonen een verlaging van het energiegebruik die de hybride installatie realiseert. Zo is het nu mogelijk om zonder aannamen of fictieve berekeningen vast te stellen wat de gevolgen zijn voor het gasgebruik, de CO2-uitstoot en de energiekosten.

Eerste conclusies: forse besparingen op gasverbruik en energiekosten

Het project levert nu al enkele belangrijke conclusies op:

  • De deelnemende woningen hadden over de twee jaar voorafgaand aan het project een gemiddeld gasgebruik van 1850 m3.
  • Door plaatsing van het hybride systeem is het gemiddeld gasgebruik 75% verminderd tot 475 m3.
  • Om deze besparing te behalen, gebruikten de woningen gemiddeld 2360 kWh aan extra elektriciteit per woning.
  • Dit resulteert in een jaarlijkse besparing van bijna 1000 euro per woning. Daarbij werden de energietarieven volgens het prijsplafond gehanteerd: 1,45 euro voor een m3 gas en 0,40 euro voor een kWh. Gerekend met de huidige (mei 2023) marktgemiddelde tarieven is deze besparing 1250 euro per jaar. Met de verwachting dat de energieprijzen in de toekomst zullen stijgen, wordt de besparing voor de bewoners groter en neemt de terugverdientijd verder af.
  • Veel deelnemers aan het project hebben zonnepanelen, voor hen zal de besparing nog groter zijn.

De samenvatting kunt u hier nalezen.

Wat is een hybride warmtepomp

Een hybride warmtepomp is een combinatie van een cv-ketel en een warmtepomp. Hierdoor worden beide delen gebruikt voor waar ze goed in zijn. Net als bij elektrische warmtepompen zijn er verschillende soorten hybrides die afhankelijk zijn van de energiebron.

De hybride warmtepomp werkt op stroom en wordt gekoppeld aan een cv-ketel. De warmtepomp zorgt voor een groot deel van de warmte in huis. De cv-ketel springt bij als het buiten heel koud is en bereidt warm tapwater.

Het resultaat is een efficiënte installatie die minder gas verbruikt dan een cv-ketel en minder elektriciteit dan een elektrische warmtepomp. De hybride warmtepomp kan vrij eenvoudig geplaatst worden in de bestaande woningbouw zonder dat er veel aanpassingen nodig zijn.

Meer weten over de achtergrond en te behalen besparingen? Kijk dan eens op Hybride warmtepompen, haalbaar en betaalbaar.

Fabrikanten

De huidige fabrikanten die deelnemen aan dit project zijn Atag, Ferroli, Intergas, Nefit Bosch, Remeha en Vaillant.

Veel gestelde vragen

Kan ik een hybride warmtepomp bij mijn huidige cv-ketel laten plaatsen?

Het is mogelijk om een hybride warmtepomp te koppelen aan uw huidige cv-ketel, mits deze niet ouder is dan ca. 5 tot 6 jaar. Dit zodat de energetische prestaties nog voldoende zijn. Wilt u zeker weten of het mogelijk is in uw situatie? Neem dan contact op met uw installateur.

Krijg ik subsidie?

U kunt gebruik maken van de huidige ISDE-subsidieregeling. De hoogte van de ISDE-subsidie hangt af van het soort warmtepomp en het vermogen. Meer informatie hierover is terug te vinden op https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiesubsidies-en-leningen/subsidie-warmtepomp/

Wat wordt er van mij verwacht als ik deelneem aan het demonstratieproject?

Voor een volledig overzicht kunt u de voorwaarden raadplegen.

We vragen in ieder geval de verbruiksgegevens m.b.t. gas en elektra van tenminste de afgelopen 2 jaar. Vervolgens wordt uw gas- en elektriciteitsverbruik en de werking van uw hybride warmtepomp gemonitord gedurende deelname van het project en anoniem gebruikt in rapportages.

Om zo goed mogelijk inzicht te krijgen, neemt u gedurende de gehele periode deel aan het project, welke minimaal 12 maanden en maximaal 30 maanden in beslag zal nemen. Gedurende het project ontvangt u eventuele enquêtes (onderzoeken) en/of interviews waar u aan deelneemt. Uw ervaringen kunnen worden gebruikt in publicaties.

In goed overleg met u (samen met iemand van het project) is het mogelijk dat externe partijen (denk aan (vak)pers of overheid) een bezoek brengen aan uw woning om bijvoorbeeld de hybride installatie te zien en eventueel uw persoonlijke ervaringen te horen.

Hoe werkt een hybride warmtepomp?

Een hybride warmtepomp werkt op elektriciteit en maakt gebruik van energie uit de buitenlucht. Het is daarom een energiezuinig apparaat. Je koppelt hem aan je cv-ketel. De warmtepomp zorgt voor een groot deel van de warmte in huis. De cv-ketel springt bij als het buiten te koud is, of als het te lang duurt voor het huis warm wordt. De cv-ketel zorgt ook voor het warme water in bijvoorbeeld de badkamer en keuken.

 

Een hybride warmtepomp bestaat uit een elektrische warmtepomp (te weten de buiten-unit (1) en de binnen-unit (2)) en een HR-ketel (3). De warmtepomp zorgt voor de ruimteverwarming (5), de HR-ketel springt bij indien nodig en zorgt voor warm-tapwater (4).

Meer weten? Kijk dan ook eens op Een warmtepomp past in vrijwel elk huis | Verbeterjehuis

Hybride cv-installaties leveren aantoonbaar forse besparingen op gas en energiekosten

Door het installeren van een hybride cv-installatie daalt het gemiddeld gasgebruik in een woning met 75%. Om deze besparing te behalen, gebruikten de woningen gemiddeld 2360 kWh aan extra elektriciteit per woning. Afgezet tegen elkaar resulteert dit in een jaarlijkse besparing op energiekosten van bijna 1000 euro per woning. Dit zijn enkele van de resultaten uit het 'Demonstratieproject Hybride Warmtepompen in de gebouwde omgeving’, een uitgebreid onderzoek dat op 21 juni tijdens Het congres ‘Hybride in de warmtetransitie’ in Utrecht wordt gepresenteerd. De hybride warmtepomp blijkt een eenvoudige en snelle oplossing voor de verduurzaming van de bestaande bouw. Met een relatief klein en licht apparaat krijgt de verduurzaming van woningen een flinke impuls. Om de kansen van de hybride warmtepomp te kunnen bepalen, is het belangrijk de werkelijke prestaties van hybride systemen in de praktijk vast te stellen. Daarom is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Dit gebeurde op initiatief van de Nederlandse Verduurzamingsindustrie Gebouwde Omgeving (NVI-GO), Techniek Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Lees hier het hele persbericht.

Fabrieksbezoeken deelnemers

Fabrieksbezoek bij Intergas

Eind mei heeft het fabrieksbezoek van deelnemers aan het demonstatieproject bij Intergas plaatsgevonden. Ook hier hebben we weer enthousiaste en betrokken deelnemers mogen ontmoeten. Na een ontvangst en presentatie werd iedereen meegenomen door de indrukwekkende productiehallen. Er kon nagepraat worden onder het genot van een hapje en drankje en er was ruimte om vragen te stellen en in gesprek te gaan met diverse experts. Het was een leerzame middag.

Fabrieksbezoek bij Nefit Bosch

Eind april heeft het fabrieksbezoek van de deelnemers van het Demonstratieproject met een hybride warmtepomp van Nefit Bosch plaatsgevonden. De deelnemers kregen een informatieve rondleiding in Deventer. Lees hier meer over het fabrieksbezoek.

Fabrieksbezoek bij Remeha

Eind februari zijn de deelnemers van het Demonstratieproject met een hybride warmtepomp van Remeha ontvangen in Apeldoorn voor een bezoek aan de fabriek aldaar. Rick Bruins van Remeha vertelt hierover: "Het was inspirerend om met gebruikers in gesprek te zijn, hun ervaringen zijn zeer waardevol voor ons. En het was erg tevredenstellend om te horen dat ze erg positief waren over het gebruik van de Remeha Elga.’’ Lees hier meer over het fabrieksbezoek.  

Samenvatting resultaten Demonstratieproject – juni 2023

De hybride warmtepomp vormt een eenvoudige en snelle oplossing voor de verduurzaming van de bestaande bouw. Met een relatief klein en licht apparaat kunnen we een grote verduurzamingsstap zetten. Om de kansen van de hybride warmtepomp te kunnen bepalen, moeten we vaststellen wat de werkelijke prestaties zijn van de hybride warmtepomp in de praktijk. Vanuit deze vraagstelling ontstond het 'Demonstratieproject Hybride Warmtepompen’.    Het doel van dit project is om in circa 200 woningen, die qua bouwjaar en type uiteenlopen, de hybride installaties minimaal één stookseizoen te monitoren. Via uitgebreide metingen kunnen we bepalen welke verlaging van het energiegebruik de hybride warmtepomp realiseert. Zo is het mogelijk om zonder tussenkomst van aannamen en berekeningen vast te stellen wat de gevolgen zijn voor het gasgebruik, de CO2-uitstoot en de energiekosten van de bewoners.
Download hier de samenvatting.

Deelnemers aan het woord

Hoe is het om een hybride warmtepomp in huis te hebben? Hoe ging de installatie en wat bespaar je ermee? En wat zijn de ervaringen van de installateur? In deze film vertellen een aantal deelnemers uit het demonstratieproject over hun ervaringen.  
Bewonersfilm
 

Meer bekendheid van de hybride warmtepomp

De bekendheid van hybride warmtepompen stijgt. Dat blijkt uit een onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction. Het aandeel woningeigenaren dat zegt te weten wat een hybride warmtepomp is, stijgt van 49 procent in 2022 naar 67 procent. Nog maar 8 procent heeft er nooit van gehoord, tegenover 22 procent een jaar eerder.

Opmars
De (hybride) warmtepomp is aan een opmars bezig. Door de energiecrisis is de vraag naar warmtepompen enorm gestegen en zijn er meer warmtepompen dan ooit geïnstalleerd. Tegelijkertijd groeien ook de zorgen, onder andere over het geluid (van 23 naar 35 procent). Toch is er nog genoeg te doen om woningeigenaren meer kennis te verschaffen. 41% van de ondervraagden zegt niet te kunnen bedenken wat een hybride warmtepomp zou kosten. Bovendien zegt ca. de helft (48%) niet te weten of er subsidies zijn voor hybride warmtepompen. Ruim een tiende (12%) denkt dat er geen subsidies zijn.
Overlast voorkomen
Ook uit de toenemende zorgen over geluid blijkt dat hier nog de nodige informatie kan worden gegeven. Ongeveer een derde van de woningeigenaren denkt dat een hybride warmtepomp veel geluid maakt en voor overlast zorgt. Dat is meer dan in 2022. De buitenunit van een warmtepomp maakt geluid als de ventilator aangaat om lucht aan te trekken. Uit eerder onderzoek van Milieu Centraal onder huishoudens die een warmtepomp hebben, blijkt dat in slechts 16% van de gevallen er overlast ervaren wordt. En slechts in 7% van de gevallen hebben buren last van het geluid. Overlast is te voorkomen door een stillere buitenunit te kiezen, de buitenunit op voldoende afstand te plaatsen, deze niet onder een slaapkamerraam of op een dak dat gevoelig is voor trillingen te zetten of er een geluidsdempende kast omheen te plaatsen. In de meeste gevallen is een buitenunit zo te plaatsen dat er geen overlast ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan de voortuin, het dak en de zijkant van een woning.
Informatiebehoefte
Het blijkt dat het merendeel van de woningeigenaren (70%) behoefte heeft aan informatie over hybride warmtepomp en helft wil zelfs proactief geïnformeerd worden. Er bestaat vooral behoefte aan financiële informatie: ongeveer de helft geeft kosten en subsidies aan en ruim éénderde besparing op de energierekening. Maar er is ook behoefte aan informatie over praktische zaken zoals de benodigde ruimte en de geschiktheid van hun woning.
Bron: Milieu Centraal

Inschrijven

Het Demonstratieproject Hybride warmtepompen is inmiddels vol. U kunt zich dan ook niet meer aanmelden om deel te nemen. Uiteraard is het mogelijk om een hybride warmtepomp aan te schaffen. Bij Milieu Centraal vindt u meer informatie over de subsidiemogelijkheden.

Deelnemende partijen

Het demonstratieproject hybride warmtepompen is een samenwerking van de vereniging voor Duurzame Warmte, Techniek Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).


Tevens is er een samenwerking met de volgende kennisinstellingen: universiteit van Utrecht en universiteit van Twente.


Het demonstratieproject hybride warmtepompen wordt uitgevoerd door de Smart Energy Foundation (SEF).

Contact

Het Demonstratieproject Hybride warmtepompen in de gebouwde omgeving wordt uitgevoerd door de Smart Energy Foundation (SEF).

U kunt contact opnemen per e-mail: info@demoprojecthybride.nl