Demonstratie-

project Hybride

warmtepompen

in de gebouwde omgeving

Om de toepasbaarheid, prestaties, besparingen en het comfort van de hybride warmtepomp goed in beeld te brengen, wordt de werking van 200 hybride warmtepompen in woningen gevolgd. De installaties worden minimaal 1 stookseizoen gevolgd en de hieruit voortkomende data worden vastgelegd en geïnterpreteerd.

Dit project is een initiatief van de Nederlandse Verwarmingsindustrie (NVI), Techniek Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Tevens nemen de universiteiten van Utrecht en Twente deel aan het project.

Informatie

Doel van het project

De hybride warmtepomp is een relevante techniek om tot een versnelde CO2-reductie te komen in de gebouwde omgeving. Dit project heeft als doel op een transparante manier de energieprestatie van hybride warmtepompen in verschillende situaties te meten. Bij het demonstratieproject worden er 200 hybride warmtepompen in combinatie met een HR-ketel in voor de woningbouw representatieve praktijksituaties gemonitord.

Door middel van gericht en nauwkeurig monitoren van deze praktijksituaties kunnen de technische energetische prestaties van de hybride warmtepomp worden gevalideerd waarbij de prestaties (energetisch, financieel en CO2-reductie) worden vastgelegd.

Om een representatief beeld te krijgen zijn de gevraagde typen woningen voor dit project bij voorkeur 50% particulier eigendom en 50% huurwoning met een onderverdeling in:

 • 20% vrijstaande woning
 • 20% twee-onder-een-kap woning
 • 20% tussenwoning / eindwoning
 • 20% etagewoning

Waarom deelnemen?

Er gebeurt veel op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie. Aandacht voor het milieu en verduurzaming is steeds belangrijker. Welke toekomst gaan we tegemoet en hoe krijgen we het gasverbruik naar beneden?

Met een hybride warmtepomp verwarmt u uw woning duurzaam met minder gas. Het is een flinke stap richting vol-elektrisch. De CO2-uitstoot voor verwarming en warm water daalt met zo’n 20 procent en het aardgasverbruik wel tot 80 procent. Een hybride warmtepomp is in veel woningtypen toepasbaar en vergt geen grote aanpassingen aan de woonsituatie.
Bovendien krijgt u een aantrekkelijke subsidie op de aanschaf van een hybride warmtepomp èn een projectvergoeding van € 500,- voor deelname aan het demonstratieproject.

De installatie en monitoring gebeurt met de grootste zorg. De installatie is relatief eenvoudig zonder grote aanpassingen en laat u optimaal inregelen door een erkend installateur. De prestaties van de installatie kunt u volgen via een persoonlijk dashboard. Zo heeft u een uniek inzicht in uw eigen energieverbruik en ziet u meteen wat u bespaart!

Bent u geïnteresseerd in de technologie achter de hybride warmtepomp? Bij deelname wordt u uitgenodigd bij de fabrikant van uw installatie voor een uniek kijkje achter de schermen.

De voordelen voor u op een rij:

 • U maakt een duurzame, energiezuinige keuze
 • U ontvangt een projectvergoeding van € 500 (boven op de bestaande subsidieregeling)
 • U bent verzekerd van een professionele installatie die optimaal is ingeregeld
 • Met het persoonlijke dashboard heeft u inzicht in het energieverbruik
 • U wordt uitgenodigd voor een bezoek aan de fabrikant
 • En u neemt deel aan een uniek project

Er is ruimte voor 200 deelnemers in het demonstratieproject. De hybride warmtepomp kunt u aanschaffen met een aantrekkelijke subsidie, daarnaast ontvangt u een projectvergoeding. Interesse? Bekijk of u voldoet aan de voorwaarden voor deelname en vul, samen met uw installateur, het aanvraagformulier in.

Wat is een hybride warmtepomp

Een hybride warmtepomp is een combinatie van een cv-ketel en een warmtepomp. Hierdoor worden beide delen gebruikt voor waar ze goed in zijn. Net als bij elektrische warmtepompen zijn er verschillende soorten hybrides die afhankelijk zijn van de energiebron.

De hybride warmtepomp werkt op stroom en wordt gekoppeld aan een cv-ketel. De warmtepomp zorgt voor een groot deel van de warmte in huis. De cv-ketel springt bij als het buiten heel koud is en bereidt warm tapwater.

Het resultaat is een efficiënte installatie die minder gas verbruikt dan een cv-ketel en minder elektriciteit dan een elektrische warmtepomp. De hybride warmtepomp kan vrij eenvoudig geplaatst worden in de bestaande woningbouw zonder dat er veel aanpassingen nodig zijn.

Meer weten over de achtergrond en te behalen besparingen? Kijk dan eens op Hybride warmtepompen, haalbaar en betaalbaar.

Fabrikanten

De huidige fabrikanten die deelnemen aan dit project zijn Atag, Ferroli, Intergas, Itho Daalderop, Nefit Bosch, Remeha en Vaillant.

Veel gestelde vragen

Hoe kan ik deelnemen aan het demonstratieproject hybride warmtepompen?

U heeft het plan om een hybride warmtepomp aan te schaffen (dit kan met een aantrekkelijke subsidie, daarnaast ontvangt u een projectvergoeding) en bent hierover in gesprek met een erkend installateur. Wanneer u deel wilt nemen aan het demonstratieproject en u voldoet aan de voorwaarden vul dan kunt u zich inschrijven via het aanvraagformulier.
Uw aanvraagformulier kan in behandeling worden genomen als ook is aangegeven welk type hybride warmtepomp u gaat aanschaffen. Om het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen, adviseren we u om dit samen met uw installateur te doen.

Helaas kunt u niet deelnemen als u al een hybride warmtepomp heeft. Alleen nieuw te plaatsen installaties kunnen deelnemen aan het demonstratieproject.

 

Kan ik een hybride warmtepomp bij mijn huidige cv-ketel laten plaatsen?

Het is mogelijk om een hybride warmtepomp te koppelen aan uw huidige cv-ketel, mits deze niet ouder is dan ca. 5 tot 6 jaar. Dit zodat de energetische prestaties nog voldoende zijn. Wilt u zeker weten of het mogelijk is in uw situatie? Neem dan contact op met uw installateur.

Krijg ik subsidie?

U kunt gebruik maken van de huidige ISDE-subsidieregeling. De hoogte van de ISDE-subsidie hangt af van het soort warmtepomp en het vermogen. Meer informatie hierover is terug te vinden op https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiesubsidies-en-leningen/subsidie-warmtepomp/

Naast deze subsidie ontvangt u een projectvergoeding van € 500,- bij deelname aan het demonstratieproject hybride warmtepompen.

Welke installateur kan ik benaderen voor deelname?

De hybride warmtepomp dient te worden geïnstalleerd en ingeregeld door een erkend en hiervoor opgeleid installateur. Erkende installateurs vindt u via:

https://www.technieknederland.nl/vind-een-installateur en zoek op ‘hybride warmtepomp’

of https://platform.centraalregistertechniek.nl/Vakbedrijven/Overzicht en zoek op ‘duurzaam’.

Wat wordt er van mij verwacht als ik deelneem aan het demonstratieproject?

Voor een volledig overzicht kunt u de voorwaarden raadplegen.

We vragen in ieder geval de verbruiksgegevens m.b.t. gas en elektra van tenminste de afgelopen 2 jaar. Vervolgens wordt uw gas- en elektriciteitsverbruik en de werking van uw hybride warmtepomp gemonitord gedurende deelname van het project en anoniem gebruikt in rapportages.

Nadat de installatie heeft plaats gevonden, worden er enkele foto’s gemaakt van de nieuwe installatie in uw woning.

Om zo goed mogelijk inzicht te krijgen, neemt u gedurende de gehele periode deel aan het project, welke minimaal 12 maanden en maximaal 30 maanden in beslag zal nemen. Gedurende het project ontvangt u eventuele enquêtes (onderzoeken) en/of interviews waar u aan deelneemt. Uw ervaringen kunnen worden gebruikt in publicaties.

In goed overleg met u (samen met iemand van het project) is het mogelijk dat externe partijen (denk aan (vak)pers of overheid) een bezoek brengen aan uw woning om bijvoorbeeld de hybride installatie te zien en eventueel uw persoonlijke ervaringen te horen.

Kan ik ook deelnemen als ik al een hybride warmtepomp heb?

Goed om te horen dat u al heeft gekozen voor een hybride warmtepomp! Het is mogelijk deel te nemen aan het demonstratieproject wanneer er reeds een hybride warmtepomp is geïnstalleerd, aanvullend dient er meetapparatuur geplaatst te worden. Lees gerust de voorwaarden voor deelname door en vul het aanvraagformulier in. Vervolgens nemen we contact met u op om de details verder door te nemen.

Stand van zaken Demonstratieproject Hybride warmtepompen

Het is mogelijk in te schrijven voor deelname aan het project. Na inschrijving wordt beoordeeld of er is voldaan aan de deelnamevoorwaarden. Inmiddels zijn er enkele tientallen hybride warmtepompen geplaatst. U kunt zich hier inschrijven voor dit project. Op deze website is de laatste informatie terug te vinden.  

Rapportage

Er worden een tweetal tussenrapportages en een eindrapportage opgeleverd. De rapportages zijn hier terug te vinden zodra deze beschikbaar zijn.

Inschrijven

U heeft het plan om een hybride warmtepomp aan te schaffen (dit kan met een aantrekkelijke subsidie, daarnaast ontvangt u een projectvergoeding) en bent hierover in gesprek met een erkend installateur. Wanneer u deel wilt nemen aan het Demonstratieproject Hybride warmtepompen en u voldoet aan de voorwaarden vul dan het digitale aanvraagformulier in of download het aanvraagformulier (PDF) en print het uit.

Voordat u het inschrijfformulier gaat invullen, zijn er de volgende aandachtspunten:

 • Het merk en type van de te plaatsen hybride warmtepomp dient bekend te zijn.
 • De erkend installateur die de installatie zal plaatsen, dient bekend te zijn.
 • Uw woning is voorzien van een slimme meter.
 • Bij voorkeur heeft u uw energienota's van de afgelopen 2 jaar bij de hand.

Het is aan te bevelen om dit formulier in te vullen samen met uw installateur.

Deelnemende partijen

Het demonstratieproject hybride warmtepompen is een samenwerking van de Nederlandse Verwarmingsindustrie (NVI), Techniek Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).


Tevens is er een samenwerking met de volgende kennisinstellingen: universiteit van Utrecht en universiteit van Twente.


Het demonstratieproject hybride warmtepompen wordt uitgevoerd door de Smart Energy Foundation (SEF).

Contact

Het Demonstratieproject Hybride warmtepompen in de gebouwde omgeving wordt uitgevoerd door de Smart Energy Foundation (SEF).

U kunt contact opnemen per e-mail: info@demoprojecthybride.nl