Demonstratie-

project Hybride

warmtepompen

in de gebouwde omgeving

Om de toepasbaarheid, prestaties, besparingen en het comfort van de hybride warmtepomp goed in beeld te brengen, wordt de werking van 200 hybride warmtepompen in woningen gevolgd. De installaties worden minimaal 1 stookseizoen gevolgd en de hieruit voortkomende data worden vastgelegd en geïnterpreteerd.

Dit project is een initiatief van de Nederlandse Verwarmingsindustrie (NVI), Techniek Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Tevens nemen de universiteiten van Utrecht en Twente deel aan het project.