Demonstratie-

project Hybride

warmtepompen

in de gebouwde omgeving

Om deel te kunnen nemen aan het demonstratieproject worden de volgende condities met betrekking tot de woning gevraagd:

 • Minimaal gasverbruik 900 m3 per jaar t.b.v. verwarming van de woning met een maximum van 2.500 m3
 • Na-isolatie tot tenminste energielabel D (isolatieniveau met minimale gemiddelde Rc-waarde van 1-1,5)

  Wanneer de woning onvoldoende / niet is geïsoleerd dan kan er helaas niet worden deelgenomen aan het project.
 • Bijverwarming zoals gashaard, allesbrander, houtkachel, open haard, palletkachel wordt niet als vaste verwarmingsfunctie gebruikt in de woning.
 • Ten minste 2 jaar historische gebruiksdata van gas- en elektriciteitsgebruik op jaarbasis beschikbaar. Tevens dient de bewoner tijdens de pilot dezelfde te zijn als in de voorgaande 2 jaar waarvan de verbruiksdata beschikbaar is;
 • Bij voorkeur is een energielabel beschikbaar en wordt het gehele opgemaakte energielabel ter beschikking gesteld.
 • Er is een slimme meter aanwezig in de woning, dan wel geplaatst voor aanvang van deelname.
 • Het is aan te bevelen de installatie voor aanvang van deelname waterzijdig te laten
  inregelen.
 • Wanneer u al een hybride warmtepomp heeft geïnstalleerd in uw woning na 1 juli 2021 dan is het mogelijk deel te nemen aan het demonstratieproject (na goedkeuring door projectleiding).
 • Een vertegenwoordiger van de fabrikant is mogelijk aanwezig bij de ingebruikname van de installatie.

Overige voorwaarden 

 • De fabrikant van de bij u geplaatste installatie krijgt inzage in de gegevens voor wat betreft de werking van de hybride installatie (CV-ketel en warmtepomp) gedurende deelname van het project.
 • Uw gas- en elektriciteitsverbruik en de werking van uw hybride installatie (CV-ketel en warmtepomp) wordt gemonitord gedurende deelname van het project en wordt anoniem gebruikt in rapportages.
 • Na installatie worden er mogelijk enkele foto’s gemaakt van de nieuwe installatie in uw woning.
 • U neemt gedurende de gehele periode deel aan het project, welke minimaal 12 maanden en maximaal 30 maanden in beslag zal nemen. 
 • U neemt gedurende het project deel aan eventuele enquêtes (onderzoeken) en/of interviews, wat mogelijk een aantal keren kan worden gedaan. Uw ervaringen mogen gebruikt worden in publicaties, anoniem of met vermelding van uw naam en woonplaats mits met schriftelijke toestemming van u. 
 • U bent bereid om in goed overleg met u (samen met iemand van het project), mogelijk externe partijen, denk aan (vak)pers of overheid, te ontvangen in uw woning om bijvoorbeeld de hybride installatie te laten zien en eventueel uw persoonlijke ervaringen met hen te delen.
 • U verleent toegang tot uw woning en de geplaatste installatieonderdelen om bij een eventueel defect of problemen met de meetapparatuur deze te verhelpen.
 • De geplaatste meetapparatuur zijn eigendom van de stichting SEF en worden na afloop van het project weer teruggehaald.
 • U accepteert dat u met ondertekening van dit document nog niet bent geselecteerd om mee te doen in dit project, pas na schriftelijke bevestiging vanuit de SEF is uw deelname definitief.
 • Uitkering van de projectvergoeding aan de deelnemende bewoner zal geschieden na ingebruikname van de installatie en meetapparatuur.
 • Uitkering van de vergoeding aan de installateur zal geschieden na ingebruikname van de meetapparatuur. Wanneer de meetapparatuur wordt geïnstalleerd door de stichting SEF dan komt de vergoeding hiervoor voor de installateur te vervallen.
 • Personeelsleden en aanverwanten van deelnemende fabrikanten komen niet in aanmerking  voor de vergoeding voor deelname.